Schoolhuis Wolfsdonk

Verbouwing, uitbreiding en functiewijziging

Jaar van voltooiing: 2012